Home

Restauratie en verbouw woonboerderij te Zuidwolde

Restauratie en verbouw woonboerderij te Zuidwolde

Zuidwolde - Drogterweg 13 is een van drie overgebleven boerderijen van het vroegere esdorp Drogt, dat rond 1850 nog uit dertien erven bestond. Het is een boerderij van het hallehuistype met dwarsdeel en zijbaander, gebouwd in 1849 door Henrik Jans Drogt. De boerderij is in bouwhistorisch opzicht uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Doordat na pakweg 1950 geen ingrijpende moderniseringen meer hebben plaatsgevonden, is de ontwikkeling van het Zuidwest-Drentse boerenbedrijf tussen 1850 en 1950 nog zeer goed afleesbaar.

De boerderij verkeerde door achterstallig onderhoud en jarenlange leegstand in matige tot slechte staat. Sommige onderdelen zijn door de tand des tijds zodanig aangetast dat ze in de praktijk moeilijk te behouden waren. Ook de gebintconstructie heeft het nodige te lijden gehad. Hier zijn in het verleden ondoordacht elementen vervangen of verwijderd die beter hadden kunnen blijven.

Samen met nieuwe bewoners heeft architektenburo Van Ruth bv een plan gemaakt voor de restauratie + verbouw van de boerderij, tussen de herstelde gebintenconstructie en onder de nieuwe rieten kap is een licht woonhuis gecreerd waarin nieuwe en oude elementen samenkomen.

De voor- en zijgevels zijn, voorzover mogelijk, in oude staat gerestaureert, in de beide zijgevels is op subtiele wijze een moderne pui toegevoegd. De achtergevel was al niet meer origineel, tijdens een eerdere verbouwing was de boerderij enkele meters verleng, die latere aanbouw is nu weer afgebroken, architektenburo Van Ruth heeft ervoor gekozen om de nieuwe achtergevel een modernere invulling te geven. De grote gevelopeningen in de achtergevel zorgen voor daglicht en een prachtig uitzicht in en vanuit de woonkamer.

Info