Nieuws

Nieuws

Uitbreiding bedrijventerrein Dwingeloo schot in de roos: alle bouwkavels zijn verkocht

Dwingeloo - Vandaag een mooi stukje in het Dagblad van het Noorden over de afronding van het bedrijventerrein te Dwingeloo!

De uitbreiding van het bedrijventerrein van Dwingeloo blijkt een schot in de roos te zijn geweest. Er is al geen enkele bouwkavel meer verkrijgbaar.

,,Alle beschikbare kavels zijn binnen een jaar verkocht. En bijna allemaal zijn ze intussen ook bebouwd. Slechts een enkele ondernemer moet nog met bouwen beginnen”, vertelt Bas van Ruth.

Hij is eigenaar van het plaatselijke architectenkantoor Van Ruth, dat een ontwerp maakte voor de uitbreiding. Van Ruth is daarnaast de spreekbuis als het gaat om de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Een derde aan oppervlak erbij

Het gaat om de uitbreiding van het al langer bestaande Dwingeler bedrijventerrein De Valderse. Plannen om het terrein te vergroten waren er al jaren. Nadat de gemeenteraad van Westerveld enkele jaren terug een nieuwe Ruimtelijke structuurvisie vaststelde, was de uitbreiding ook echt mogelijk. Aan de oostkant, en net als het bestaande bedrijventerrein tegen de doorgaande N855 (richting Spier) aan, is er ongeveer een derde aan oppervlak bijgekomen.

De uitbreiding was en is nadrukkelijk bedoeld voor lokale ondernemers en om kleinschalige bedrijvigheid te faciliteren. Voordat de schop de grond in ging om het nieuwe bedrijventerrein bouwrijp te maken, wees een peiling uit dat er behoefte was aan de vergroting van De Valderse.

Bedrijven die er inmiddels zijn neergestreken zijn bijvoorbeeld HPhout, hoveniersbedrijf Snippe, Schilderwerken De Kruyf en Ludis Personal Gym.

‘Echt maatwerk’

Bij een eerste verdeling werd nog uitgegaan van twintig nieuwe bouwkavels. Uiteindelijk is gekozen voor achttien kavels. Zelf denkt Van Ruth dat deze flexibele verkaveling heeft bijgedragen aan de snelle invulling van het nieuwe stuk bedrijventerrein, naast de sterk aangetrokken economie. ,,Het is echt maatwerk geweest.”

[bron: Dagblad van het Noorden, d.d. 4 maart 2020]

  • /