Sluuspoort Zwartsluis

Sluuspoort Zwartsluis

Van de oude bakkerij zijn alleen de oude gemtselde geveltjes blijven staan. Het middelste pandje was dermate slecht dat we ervoor hebben gekozen deze binnen de bestaande contoueren opnieuw op te bouwen met moderne materialen. Tussen de bestaande geveltjes is een nieuwe constructie geplaatst van funderingspalen, betonvloeren, staalskelet met daarop een nieuwe kaponstructie. In het pand is een museum gevestigd.

Tijdens de tweede fase is het voormalig bankgebouw aan de handelskade grondig verbouwd, de kapconstructie is verwijderd om ruimte te maken voor een extra verdieping. Het pand heeft de de uitstraling en enkele kenmerkende details gekregen van het pakhuis dat vroeger op deze plek heeft gestaan. Het pand bied nu onderdak aan een historische vereniging, een wereldwinkel en een toeristen informatiepunt.

Op het braakliggende terrein tussen de bakkerij en het bankgebouw is een tuinpaviljoen van glas en gelamineerde houten spanten gebouwd. Het tuinpaviljoen verbind de beide gebouwen.

Info

  • /