Inspecties bruggen en vestingwerken Elburg

Inspecties bruggen en vestingwerken Elburg

In opdracht van de gemeente Elburg heeft architektenburo Van Ruth in 2013 drie middeleeuwse boogbruggen in de stadsgracht en een aantal bruggen en kademuren in het oude centrum van Elburg geinspecteerd. In een inspectierapport zijn alle bevindingen en zichtbare schades en gebreken gedocumenteerd en fotografisch vastgelegd, daarnaast zijn er schadetekeningen, een restauratie- en onderhoudsadvies en een project-instandhoudings-plan opgesteld.

In 2017 heeft de gemeente Elburg architektenburo Van Ruth ook opdracht gegeven om alle vestingswerken in kaart te brengen, daarbij gaat het om een aantal stukken stadsmuur met aangebouwde muurhuisjes, de ondergrondse kazematen (kanonkamers) en de keermuren ter plaatse van alle toegangswegen.

Info

  • /