Melkveehouderij Benning te Dwingeloo

Melkveehouderij Benning te Dwingeloo

De familie Benning houdt in hun melkvebeedrijf in Dwingeloo 325 melkkoeien en ongeveer 200 stuks jongvee.. Dat is ongeveer een verdubbeling van het aantal koeien vergeleken met enkele jaren geleden.

Om die groei mogelijk te maken hebben er de afgelopen jaren meerdere verbouwingen/nieuwbouw plaatsgevonden. Van Ruth heeft hiervoor het tekenwerk verricht en heeft de benodigde vergunningen (zowel voor de bouw als voor het onderdeel milieu) aangevraagd.

In 2010 heeft Van Ruth een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van een bedrijfswoning.

Info

  • /