Nieuws

Nieuws

Restauratie en verbouw van monumentaal pand

Havelte - Aan de trambaanweg is begonnen met de restauratie en verbouw van een bijzonden monumentaal pand.

Het pand is in 1838 gebouwd als kwekerij voor bloedzuigers. De uitbreiding en bestemming van boerderij is in een latere fase, gebeurd. Op grond van de bewoningsgeschiedenis, waarbij het beroep landbouwer en arbeider genoemd wordt, kan geconcludeerd worden dat dat vanaf eind negentiende eeuw het geval was.

De aanbouw was in een dermate slechte staat dat deze grotendeels moet worden vervangen, architektenburo Van Ruth bv heeft hier een plan voor gemaakt.

  • /