Particulieren

Veel particulieren hebben de weg naar ons kantoor al gevonden voor de bouwplannen van hun woonhuis/ woonboerderij. waarbij de bouwplannen zeer divers kunnen zijn, varierend van complete nieuwbouw van woonhuis met bijgebouwen tot het plaatsen van een dakkapel. onze werkzaamheden kunnen daarbij een gedeelte van het traject omvatten, bijv tot en met de bouwaanvraag, of het gehele traject tot het met de oplevering. hierbij staan voor ons de wensen van de opdrachtgever altijd centraal.

Midden- en kleinbedrijf

Architektenburo van ruth heeft een ruime ervaring binnen het midden en kleinbedrijf, hierbij te denken aan gebouwen voor industrie, horeca, recreatie, kantoren, bedrijfsverzamelgebouwen, logiesgebouwen. wij kunnen de ondernemer hierin van dienst zijn vanaf zijn allereerste idee tot en met de oplevering. in een vroeg stadium kunnen wij de financiele consequenties aan de plannen hangen, zodat haalbaarheid getoetst kan worden alvorens verder te gaan. door als ondernemer gebruik te maken van onze diensten kunnen wij u deels ontlasten. tijdens een bouwtraject zijn er vele zaken die geregeld moeten worden, terwijl er ook de dagelijkse bedrijfsvoering door moet gaan. ons streven is om met de ondernemer een bedrijfsgebouw te realiseren dat past bij de bedrijfsactiviteiten (logistiek) en de gewenste uitstraling heeft. hierin staat de ondernemer voor ons centraal.

Agrariërs

Veel agrariers maken gebruik van onze diensten in verband met het verkrijgen van de verschillende vergunningen: bouwaanvraag, milieuaanvraag, aanvraag natuurbeschermingswet. echter kunnen wij ook werkzaamheden van het vervolgtraject op ons nemen, hierbij te denken aan uitwerken tbv prijsaanvraag, opstellen van contracten, bouwbegeleiding.

Projectontwikkeling

Een braakliggend stuk grond, een leegstaande fabriek, een mooi perceel aan de rand van .........., mogelijke beginstadia van een stukje projectontwikkeling. vaak projecten waarin het voortraject langdurig is, in verband met concretiseren van de plannen, de mogelijkheden die overheid biedt, benodigde vooronderzoeken, het zoeken naar financierders, het verkrijgen van subsidiegelden etc. een traject waar wij geruime ervaring in hebben en waarin wij iets willen betekenen.