Nieuws

Nieuws

Brink 44 in de Westervelder

Dwingeloo - Bouw Saamen Thuis in Dwingeloo vordert!

Het is eigenlijk geen verrassing dat aan het monumentale pand op de Brink 44 in Dwingeloo het een en ander veran- dert.

De vele auto’s van Dwingeler ondernemers staan er sinds negen maan- den vrijwel dagelijks, er werd gesloopt en nu hard gewerkt om de droom van Irma de Kruyf en Sent Waninge waar te maken. Zij willen er graag een woon/zorgboerderij van maken voor mensen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar. Dat plan krijgt al grote vormen. Irma is de eigenaar van het zorggedeel- te, Sent is de eigenaar van het pand. „Er komen elf appartemen- ten, waarvan vier boven en zeven beneden. Ze hebben allemaal een woonkamer, badkamer en een klein keu- kenblok, bovendien komen alle oude gebinten er in te- rug. Ze kunnen hun eigen huisje zelf inrichten. Ook zijn er twee afzonderlijke ruimtes waar onder andere gegeten kan worden en waar recrea- tieve doeleinden kunnen worden gehouden, kortom gezellig samenzijn. Zowel het voor- als achterpand heeft in de gezamenlijke ruimte een prachtig uitzicht”, vertelt Irma. Zorg bieden

Geboden wordt 24-uurs zorg, gewerkt wordt met twee à drie gediplomeerde personen op één bewoner. „De eerste bewoners kunnen in mei in hun appartement al terecht. Het is beslist een meerwaarde voor het dorp. Alle omwonen- den zijn van tevoren ingelicht over de plannen en waren unaniem super enthousiast”, aldus Sent. Voor de jonge, actieve bewo- ners staan dagelijks veel leuke activiteiten op het programma. Overdag gaan ze naar de dagbesteding/werk. Het vervoer is geen probleem, dankzij de aanschaf van twee busjes voor negen personen. „Als alles normaal verloopt, dan kunnen deze mensen, met het syndroom van down of autisme hier tot bijvoor- beeld hun veertigste blijven wonen. Er is veel animo voor, dus hebben we al wachtlijs- ten”, zegt Irma. Ze zit al vanaf haar 16e jaar in de zorg en heeft ook Downies & brownies in Hoogeveen opgericht. „Ik heb er reuze veel zin in, net als de toekomstige bewo- ners die kunnen niet wachten om hun eigen huisje in te richten.”.

  • /